LƯU Ý: Mạng FBT không xem được Phim, vui lòng xem hướng dẫn Fix lỗi TẠI ĐÂY

Đối Tác Đáng Ngờ - Suspicious Partner (2017) - Tập:

Đối Tác Đáng Ngờ - Suspicious Partner (2017)

Đối Tác Đáng Ngờ - Suspicious Partner (2017)eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee]

  • dangchieu nsx_2017 phimbo phimdecu qg_Hàn Quốc time_60 phút / tập tl_Hài Hước tl_Tâm Lý - Tình Cảm TM
  • dangchieu nsx_2017 phimbo phimdecu qg_Hàn Quốc time_60 phút / tập tl_Hài Hước tl_Tâm Lý - Tình Cảm TM
  • dangchieu nsx_2017 phimbo phimdecu qg_Hàn Quốc time_60 phút / tập tl_Hài Hước tl_Tâm Lý - Tình Cảm TM
  • dangchieu nsx_2017 phimbo phimdecu qg_Hàn Quốc time_60 phút / tập tl_Hài Hước tl_Tâm Lý - Tình Cảm TM
  • [stt/Tập 12 VietSub + TM]
[stt/Tập 12 VietSub + TM]
Đối Tác Đáng Ngờ, Suspicious Partner 2017 Đối Tác Đáng Ngờ - Suspicious Partner là bộ phim kể về Noh Jin Wook (Ji Chang Wook), một công tố viên có tính cách "tsundere" (bên ngoài mạnh mẽ nhưng thực chất bên trong lại yếu đuối), và Eun Bong Hee (Nam Ji Hyun), một nhân viên tập sự của tòa án giàu lòng nhiệt huyết. Cả hai hợp tác giải quyết một vụ án và dần nảy sinh tình cảm với nhau. Suspicious Partner sẽ lên sóng tập đầu tiên vào ngày 10/5, trong khung giờ thứ Tư - thứ Năm của đài SBS.
Sever VIP-HD2 - Vietsub
[1|http://bilutv.com/xem-phim/doi-tac-dang-ngo-suspicious-partner-2017-tap-1-4997_e52890_HD2.html] [2|http://bilutv.com/xem-phim/doi-tac-dang-ngo-suspicious-partner-2017-tap-2-4997_e52891_HD2.html] [3|http://bilutv.com/xem-phim/doi-tac-dang-ngo-suspicious-partner-2017-tap-3-4997_e52892_HD2.html] [4|http://bilutv.com/xem-phim/doi-tac-dang-ngo-suspicious-partner-2017-tap-4-4997_e54542_HD2.html] [5|http://bilutv.com/xem-phim/doi-tac-dang-ngo-suspicious-partner-2017-tap-5-4997_e54654_HD2.html] [6|http://bilutv.com/xem-phim/doi-tac-dang-ngo-suspicious-partner-2017-tap-6-4997_e54655_HD2.html] [7|http://bilutv.com/xem-phim/doi-tac-dang-ngo-suspicious-partner-2017-tap-7-4997_e56984_HD2.html] [8|http://bilutv.com/xem-phim/doi-tac-dang-ngo-suspicious-partner-2017-tap-8-4997_e57072_HD2.html] [9|http://bilutv.com/xem-phim/doi-tac-dang-ngo-suspicious-partner-2017-tap-9-4997_e58753_HD2.html] [10|http://bilutv.com/xem-phim/doi-tac-dang-ngo-suspicious-partner-2017-tap-10-4997_e59013_HD2.html] [11|http://bilutv.com/xem-phim/doi-tac-dang-ngo-suspicious-partner-2017-tap-11-4997_e60170_HD2.html] [12|http://bilutv.com/xem-phim/doi-tac-dang-ngo-suspicious-partner-2017-tap-12-4997_e60335_HD2.html]
Sever VIP-HD3 - VietSub
[1|http://bilutv.com/xem-phim/doi-tac-dang-ngo-suspicious-partner-2017-tap-1-4997_e52890_HD3.html] [2|http://bilutv.com/xem-phim/doi-tac-dang-ngo-suspicious-partner-2017-tap-2-4997_e52891_HD3.html] [3|http://bilutv.com/xem-phim/doi-tac-dang-ngo-suspicious-partner-2017-tap-3-4997_e52892_HD3.html] [4|http://bilutv.com/xem-phim/doi-tac-dang-ngo-suspicious-partner-2017-tap-4-4997_e54542_HD3.html] [5|http://bilutv.com/xem-phim/doi-tac-dang-ngo-suspicious-partner-2017-tap-5-4997_e54654_HD3.html] [6|http://bilutv.com/xem-phim/doi-tac-dang-ngo-suspicious-partner-2017-tap-6-4997_e54655_HD3.html] [7|http://bilutv.com/xem-phim/doi-tac-dang-ngo-suspicious-partner-2017-tap-7-4997_e56984_HD3.html] [8|http://bilutv.com/xem-phim/doi-tac-dang-ngo-suspicious-partner-2017-tap-8-4997_e57072_HD3.html] [9|http://bilutv.com/xem-phim/doi-tac-dang-ngo-suspicious-partner-2017-tap-9-4997_e58753_HD3.html] [10|http://bilutv.com/xem-phim/doi-tac-dang-ngo-suspicious-partner-2017-tap-10-4997_e59013_HD3.html] [11|http://bilutv.com/xem-phim/doi-tac-dang-ngo-suspicious-partner-2017-tap-11-4997_e60170_HD3.html] [12|http://bilutv.com/xem-phim/doi-tac-dang-ngo-suspicious-partner-2017-tap-12-4997_e60335_HD3.html]
Sever Dự Phòng Quốc Tế (Vietsub Phimmoi)
[01 |http://www.phimmoi.net/phim/doi-tac-dang-ngo-5270/tap-1-118821.html] [02 |http://www.phimmoi.net/phim/doi-tac-dang-ngo-5270/tap-2-118873.html] [03 |http://www.phimmoi.net/phim/doi-tac-dang-ngo-5270/tap-3-119348.html] [04 |http://www.phimmoi.net/phim/doi-tac-dang-ngo-5270/tap-4-119455.html] [05 |http://www.phimmoi.net/phim/doi-tac-dang-ngo-5270/tap-5-120079.html] [06 |http://www.phimmoi.net/phim/doi-tac-dang-ngo-5270/tap-6-120114.html] [07 |http://www.phimmoi.net/phim/doi-tac-dang-ngo-5270/tap-7-120629.html] [08 |http://www.phimmoi.net/phim/doi-tac-dang-ngo-5270/tap-8-120724.html] [09 |http://www.phimmoi.net/phim/doi-tac-dang-ngo-5270/tap-9-121186.html] [10.1 |http://www.phimmoi.net/phim/doi-tac-dang-ngo-5270/tap-10-121257.html] [10.2 |http://www.phimmoi.net/phim/doi-tac-dang-ngo-5270/tap-10-121258.html] [11 |http://www.phimmoi.net/phim/doi-tac-dang-ngo-5270/tap-11-122281.html] [12 |http://www.phimmoi.net/phim/doi-tac-dang-ngo-5270/tap-12-122535.html]
Sever Server Quốc Tế (Thuyết minh)
[01 |http://www.phimmoi.net/phim/doi-tac-dang-ngo-5270/tap-1-119412.html] [02 |http://www.phimmoi.net/phim/doi-tac-dang-ngo-5270/tap-2-119413.html] [03 |http://www.phimmoi.net/phim/doi-tac-dang-ngo-5270/tap-3-122288.html] [04 |http://www.phimmoi.net/phim/doi-tac-dang-ngo-5270/tap-4-122286.html] [05 |http://www.phimmoi.net/phim/doi-tac-dang-ngo-5270/tap-5-122289.html] [06 |http://www.phimmoi.net/phim/doi-tac-dang-ngo-5270/tap-6-122287.html]
Sever Server Quốc Tế #2 (Vietsub)
[11.1 |http://www.phimmoi.net/phim/doi-tac-dang-ngo-5270/tap-11-122274.html] [11.2 |http://www.phimmoi.net/phim/doi-tac-dang-ngo-5270/tap-11-122275.html] [11.3 |http://www.phimmoi.net/phim/doi-tac-dang-ngo-5270/tap-11-122276.html] [12.1 |http://www.phimmoi.net/phim/doi-tac-dang-ngo-5270/tap-12-122508.html] [12.2 |http://www.phimmoi.net/phim/doi-tac-dang-ngo-5270/tap-12-122512.html] [12.3 |http://www.phimmoi.net/phim/doi-tac-dang-ngo-5270/tap-12-122527.html]
Sever VIP-HD1 - Dự Phòng
[1|http://bilutv.com/xem-phim/doi-tac-dang-ngo-suspicious-partner-2017-tap-1-4997_e52890_HD1.html] [2|http://bilutv.com/xem-phim/doi-tac-dang-ngo-suspicious-partner-2017-tap-2-4997_e52891_HD1.html] [3|http://bilutv.com/xem-phim/doi-tac-dang-ngo-suspicious-partner-2017-tap-3-4997_e52892_HD1.html] [4|http://bilutv.com/xem-phim/doi-tac-dang-ngo-suspicious-partner-2017-tap-4-4997_e54542_HD1.html] [5|http://bilutv.com/xem-phim/doi-tac-dang-ngo-suspicious-partner-2017-tap-5-4997_e54654_HD1.html] [6|http://bilutv.com/xem-phim/doi-tac-dang-ngo-suspicious-partner-2017-tap-6-4997_e54655_HD1.html] [7|http://bilutv.com/xem-phim/doi-tac-dang-ngo-suspicious-partner-2017-tap-7-4997_e56984_HD1.html] [8|http://bilutv.com/xem-phim/doi-tac-dang-ngo-suspicious-partner-2017-tap-8-4997_e57072_HD1.html] [9|http://bilutv.com/xem-phim/doi-tac-dang-ngo-suspicious-partner-2017-tap-9-4997_e58753_HD1.html] [10|http://bilutv.com/xem-phim/doi-tac-dang-ngo-suspicious-partner-2017-tap-10-4997_e59013_HD1.html] [11|http://bilutv.com/xem-phim/doi-tac-dang-ngo-suspicious-partner-2017-tap-11-4997_e60170_HD1.html] [12|http://bilutv.com/xem-phim/doi-tac-dang-ngo-suspicious-partner-2017-tap-12-4997_e60335_HD1.html]
Đối Tác Đáng Ngờ - Suspicious Partner (2017)

Từ khóa tìm kiếm