LƯU Ý: Mạng FBT không xem được Phim, vui lòng xem hướng dẫn Fix lỗi TẠI ĐÂY

Người Tình Kim Cương - Diamond Lover (2015) - Tập:

Người Tình Kim Cương - Diamond Lover (2015)

Người Tình Kim Cương - Diamond Lover (2015)]

  • hoanthanh nsx_2015 phimbo phimdecu qg_Trung Quốc time_45 phút / tập tl_Tâm Lý - Tình Cảm TM
  • hoanthanh nsx_2015 phimbo phimdecu qg_Trung Quốc time_45 phút / tập tl_Tâm Lý - Tình Cảm TM
  • hoanthanh nsx_2015 phimbo phimdecu qg_Trung Quốc time_45 phút / tập tl_Tâm Lý - Tình Cảm TM
  • hoanthanh nsx_2015 phimbo phimdecu qg_Trung Quốc time_45 phút / tập tl_Tâm Lý - Tình Cảm TM
  • [stt/Full 68/68 Thuyết Minh]
[stt/Full 68/68 Thuyết Minh]
Người Tình Kim Cương, Diamond Lover 2015 Trong phim Người Tình Kim Cương, Mễ Đóa đem lòng yêu Tiêu Lượng - giám đốc công ty sản xuất kim cương- nhưng do cách biệt quá lớn nên Mễ Đóa không dám bày tỏ tình cảm. Một vụ tai nạn xảy ra đã khiến số phận cô hoàn toàn thay đổi. Sau cuộc phẫu thuật thẩm mĩ do tai nạn xe, Mễ Đóa trở nên vô cùng xinh đẹp, cô nộp đơn xin làm việc tại công ty sản xuất kim cương, trở thành trợ lý của nhà thiết kế trang sức nổi tiếng. Sau này khi vừa thất tình vừa thất nghiệp, Mễ Đóa mới nhận ra sắc đẹp bên ngoài cũng không thể mang đến cho cô tình yêu, cô không còn quan tâm đến việc bản thân đẹp hay xấu nữa mà quyết tâm trở thành một nhà thiết kế đồ trang sức. Trên bước đường phấn đấu, cô cũng gặp không ít khó khăn, lúc thành lúc bại, nhưng chính sự lạc quan luôn cố gắng của Mễ Đóa đã quyến rũ được Tiêu Lượng, Mễ Đóa đã có thể đồng thời có được tình yêu và sự nghiệp. Cùng lúc đó, Lôi Dịch Minh - người vốn vẫn luôn ở bên giúp đỡ Mễ Đóa với thân phận là một người bạn thân - qua quá trình giúp Mễ Đóa thực hiện ước mơ cũng đã yêu cô lúc nào không hay. Mễ Đóa đứng trước việc phải lựa chọn giữa người yêu và bạn thân, ...
Chọn tập
[1|http://bilutv.com/xem-phim/nguoi-tinh-kim-cuong-diamond-lover-2015-tap-1-226_e1705.html] [2|http://bilutv.com/xem-phim/nguoi-tinh-kim-cuong-diamond-lover-2015-tap-2-226_e1706.html] [3|http://bilutv.com/xem-phim/nguoi-tinh-kim-cuong-diamond-lover-2015-tap-3-226_e1707.html] [4|http://bilutv.com/xem-phim/nguoi-tinh-kim-cuong-diamond-lover-2015-tap-4-226_e1708.html] [5|http://bilutv.com/xem-phim/nguoi-tinh-kim-cuong-diamond-lover-2015-tap-5-226_e1709.html] [6|http://bilutv.com/xem-phim/nguoi-tinh-kim-cuong-diamond-lover-2015-tap-6-226_e1710.html] [7|http://bilutv.com/xem-phim/nguoi-tinh-kim-cuong-diamond-lover-2015-tap-7-226_e1711.html] [8|http://bilutv.com/xem-phim/nguoi-tinh-kim-cuong-diamond-lover-2015-tap-8-226_e1712.html] [9|http://bilutv.com/xem-phim/nguoi-tinh-kim-cuong-diamond-lover-2015-tap-9-226_e1713.html] [10|http://bilutv.com/xem-phim/nguoi-tinh-kim-cuong-diamond-lover-2015-tap-10-226_e1714.html] [11|http://bilutv.com/xem-phim/nguoi-tinh-kim-cuong-diamond-lover-2015-tap-11-226_e1715.html] [12|http://bilutv.com/xem-phim/nguoi-tinh-kim-cuong-diamond-lover-2015-tap-12-226_e1716.html] [13|http://bilutv.com/xem-phim/nguoi-tinh-kim-cuong-diamond-lover-2015-tap-13-226_e1717.html] [14|http://bilutv.com/xem-phim/nguoi-tinh-kim-cuong-diamond-lover-2015-tap-14-226_e1718.html] [15|http://bilutv.com/xem-phim/nguoi-tinh-kim-cuong-diamond-lover-2015-tap-15-226_e1719.html] [16|http://bilutv.com/xem-phim/nguoi-tinh-kim-cuong-diamond-lover-2015-tap-16-226_e1720.html] [17|http://bilutv.com/xem-phim/nguoi-tinh-kim-cuong-diamond-lover-2015-tap-17-226_e1721.html] [18|http://bilutv.com/xem-phim/nguoi-tinh-kim-cuong-diamond-lover-2015-tap-18-226_e1722.html] [19|http://bilutv.com/xem-phim/nguoi-tinh-kim-cuong-diamond-lover-2015-tap-19-226_e1723.html] [20|http://bilutv.com/xem-phim/nguoi-tinh-kim-cuong-diamond-lover-2015-tap-20-226_e1724.html] [21|http://bilutv.com/xem-phim/nguoi-tinh-kim-cuong-diamond-lover-2015-tap-21-226_e1725.html] [22|http://bilutv.com/xem-phim/nguoi-tinh-kim-cuong-diamond-lover-2015-tap-22-226_e1726.html] [23|http://bilutv.com/xem-phim/nguoi-tinh-kim-cuong-diamond-lover-2015-tap-23-226_e1727.html] [24|http://bilutv.com/xem-phim/nguoi-tinh-kim-cuong-diamond-lover-2015-tap-24-226_e1728.html] [25|http://bilutv.com/xem-phim/nguoi-tinh-kim-cuong-diamond-lover-2015-tap-25-226_e1729.html] [26|http://bilutv.com/xem-phim/nguoi-tinh-kim-cuong-diamond-lover-2015-tap-26-226_e1730.html] [27|http://bilutv.com/xem-phim/nguoi-tinh-kim-cuong-diamond-lover-2015-tap-27-226_e1731.html] [28|http://bilutv.com/xem-phim/nguoi-tinh-kim-cuong-diamond-lover-2015-tap-28-226_e1732.html] [29|http://bilutv.com/xem-phim/nguoi-tinh-kim-cuong-diamond-lover-2015-tap-29-226_e1733.html] [30|http://bilutv.com/xem-phim/nguoi-tinh-kim-cuong-diamond-lover-2015-tap-30-226_e1734.html] [31|http://bilutv.com/xem-phim/nguoi-tinh-kim-cuong-diamond-lover-2015-tap-31-226_e1735.html] [32|http://bilutv.com/xem-phim/nguoi-tinh-kim-cuong-diamond-lover-2015-tap-32-226_e1736.html] [33|http://bilutv.com/xem-phim/nguoi-tinh-kim-cuong-diamond-lover-2015-tap-33-226_e1737.html] [34|http://bilutv.com/xem-phim/nguoi-tinh-kim-cuong-diamond-lover-2015-tap-34-226_e1738.html] [35|http://bilutv.com/xem-phim/nguoi-tinh-kim-cuong-diamond-lover-2015-tap-35-226_e1739.html] [36|http://bilutv.com/xem-phim/nguoi-tinh-kim-cuong-diamond-lover-2015-tap-36-226_e1740.html] [37|http://bilutv.com/xem-phim/nguoi-tinh-kim-cuong-diamond-lover-2015-tap-37-226_e1741.html] [38|http://bilutv.com/xem-phim/nguoi-tinh-kim-cuong-diamond-lover-2015-tap-38-226_e1742.html] [39|http://bilutv.com/xem-phim/nguoi-tinh-kim-cuong-diamond-lover-2015-tap-39-226_e1743.html] [40|http://bilutv.com/xem-phim/nguoi-tinh-kim-cuong-diamond-lover-2015-tap-40-226_e1744.html] [41|http://bilutv.com/xem-phim/nguoi-tinh-kim-cuong-diamond-lover-2015-tap-41-226_e1745.html] [42|http://bilutv.com/xem-phim/nguoi-tinh-kim-cuong-diamond-lover-2015-tap-42-226_e1746.html] [43|http://bilutv.com/xem-phim/nguoi-tinh-kim-cuong-diamond-lover-2015-tap-43-226_e1747.html] [44|http://bilutv.com/xem-phim/nguoi-tinh-kim-cuong-diamond-lover-2015-tap-44-226_e1748.html] [45|http://bilutv.com/xem-phim/nguoi-tinh-kim-cuong-diamond-lover-2015-tap-45-226_e1749.html] [46|http://bilutv.com/xem-phim/nguoi-tinh-kim-cuong-diamond-lover-2015-tap-46-226_e1750.html] [47|http://bilutv.com/xem-phim/nguoi-tinh-kim-cuong-diamond-lover-2015-tap-47-226_e1751.html] [48|http://bilutv.com/xem-phim/nguoi-tinh-kim-cuong-diamond-lover-2015-tap-48-226_e1752.html] [49|http://bilutv.com/xem-phim/nguoi-tinh-kim-cuong-diamond-lover-2015-tap-49-226_e1753.html] [50|http://bilutv.com/xem-phim/nguoi-tinh-kim-cuong-diamond-lover-2015-tap-50-226_e1754.html] [51|http://bilutv.com/xem-phim/nguoi-tinh-kim-cuong-diamond-lover-2015-tap-51-226_e1755.html] [52|http://bilutv.com/xem-phim/nguoi-tinh-kim-cuong-diamond-lover-2015-tap-52-226_e1756.html] [53|http://bilutv.com/xem-phim/nguoi-tinh-kim-cuong-diamond-lover-2015-tap-53-226_e1757.html] [54|http://bilutv.com/xem-phim/nguoi-tinh-kim-cuong-diamond-lover-2015-tap-54-226_e1758.html] [55|http://bilutv.com/xem-phim/nguoi-tinh-kim-cuong-diamond-lover-2015-tap-55-226_e1759.html] [56|http://bilutv.com/xem-phim/nguoi-tinh-kim-cuong-diamond-lover-2015-tap-56-226_e1760.html] [57|http://bilutv.com/xem-phim/nguoi-tinh-kim-cuong-diamond-lover-2015-tap-57-226_e1761.html] [58|http://bilutv.com/xem-phim/nguoi-tinh-kim-cuong-diamond-lover-2015-tap-58-226_e1762.html] [59|http://bilutv.com/xem-phim/nguoi-tinh-kim-cuong-diamond-lover-2015-tap-59-226_e1763.html] [60|http://bilutv.com/xem-phim/nguoi-tinh-kim-cuong-diamond-lover-2015-tap-60-226_e1764.html] [61|http://bilutv.com/xem-phim/nguoi-tinh-kim-cuong-diamond-lover-2015-tap-61-226_e1765.html] [62|http://bilutv.com/xem-phim/nguoi-tinh-kim-cuong-diamond-lover-2015-tap-62-226_e1766.html] [63|http://bilutv.com/xem-phim/nguoi-tinh-kim-cuong-diamond-lover-2015-tap-63-226_e1767.html] [64|http://bilutv.com/xem-phim/nguoi-tinh-kim-cuong-diamond-lover-2015-tap-64-226_e1768.html] [65|http://bilutv.com/xem-phim/nguoi-tinh-kim-cuong-diamond-lover-2015-tap-65-226_e1769.html] [66|http://bilutv.com/xem-phim/nguoi-tinh-kim-cuong-diamond-lover-2015-tap-66-226_e1770.html] [67|http://bilutv.com/xem-phim/nguoi-tinh-kim-cuong-diamond-lover-2015-tap-67-226_e1771.html] [68 - End|http://bilutv.com/xem-phim/nguoi-tinh-kim-cuong-diamond-lover-2015-tap-68-226_e1772.html]
Người Tình Kim Cương - Diamond Lover (2015)

Từ khóa tìm kiếm