LƯU Ý: Mạng FBT không xem được Phim, vui lòng xem hướng dẫn Fix lỗi TẠI ĐÂY

Người Yêu Cũ Tuyệt Vời - My Best Ex-Boyfriend (2015) - Tập:

Người Yêu Cũ Tuyệt Vời - My Best Ex-Boyfriend (2015)

Người Yêu Cũ Tuyệt Vời - My Best Ex-Boyfriend (2015)]

  • hoanthanh nsx_2015 phimbo phimdecu qg_Trung Quốc time_45 phút / tập tl_Tâm Lý - Tình Cảm
  • hoanthanh nsx_2015 phimbo phimdecu qg_Trung Quốc time_45 phút / tập tl_Tâm Lý - Tình Cảm
  • hoanthanh nsx_2015 phimbo phimdecu qg_Trung Quốc time_45 phút / tập tl_Tâm Lý - Tình Cảm
  • hoanthanh nsx_2015 phimbo phimdecu qg_Trung Quốc time_45 phút / tập tl_Tâm Lý - Tình Cảm
  • [stt/Full 42/42 VietSub]
[stt/Full 42/42 VietSub]
Người Yêu Cũ Tuyệt Vời, My Best Ex-Boyfriend 2015 Người Yêu Cũ Tuyệt Vời xoay quanh Phó Phương Tư và Lý Đường, Trình Tương Nam và Doãn Hạo Nhiên. Họ đã từng có với nhau những hồi ức lãng mạn. Nhưng cuối cùng đều phải chia tay vì mâu thuẫn tính cách và hiện thực tàn khốc. Nhiều năm sau, trong giới thời trang hoa lệ, vận mệnh đã tạo cơ hội cho họ gặp lại nhau. Khi Phương Tư dần chạm đến ước mơ của mình thì Lý Đường lại một lần nữa xông vào cuộc sống của cô làm thay đổi tất cả. Cùng lúc đó, cô người mẫu Tương Nam đang chìm đắm trong ánh hào quang chuẩn bị trở thành con dâu của tập đoàn Lý thị cũng gặp lại bạn trai cũ của mình nay đã công thành danh toại, Doãn Hạo Nhiên. Phòng làm việc của Phương Tư xảy ra chuyện nên cô bất đắc dĩ phải ra nhập Đường Hoàng, trở thành cấp dưới của bạn trai cũ Lý Đường. Ngoài ra, một mặt Trình Tương Nam không từ bất cứ thủ đoạn nào để bảo vệ cái danh “con dâu tương lai của Lý thị”, một mặt lại không quên được bạn trai cũ nên sinh lòng đố kỵ...
Chọn tập
[1|http://bilutv.com/xem-phim/nguoi-yeu-cu-tuyet-voi-my-best-ex-boyfriend-2015-tap-1-91_e464.html] [2|http://bilutv.com/xem-phim/nguoi-yeu-cu-tuyet-voi-my-best-ex-boyfriend-2015-tap-2-91_e465.html] [3|http://bilutv.com/xem-phim/nguoi-yeu-cu-tuyet-voi-my-best-ex-boyfriend-2015-tap-3-91_e466.html] [4|http://bilutv.com/xem-phim/nguoi-yeu-cu-tuyet-voi-my-best-ex-boyfriend-2015-tap-4-91_e467.html] [5|http://bilutv.com/xem-phim/nguoi-yeu-cu-tuyet-voi-my-best-ex-boyfriend-2015-tap-5-91_e468.html] [6|http://bilutv.com/xem-phim/nguoi-yeu-cu-tuyet-voi-my-best-ex-boyfriend-2015-tap-6-91_e469.html] [7|http://bilutv.com/xem-phim/nguoi-yeu-cu-tuyet-voi-my-best-ex-boyfriend-2015-tap-7-91_e470.html] [8|http://bilutv.com/xem-phim/nguoi-yeu-cu-tuyet-voi-my-best-ex-boyfriend-2015-tap-8-91_e471.html] [9|http://bilutv.com/xem-phim/nguoi-yeu-cu-tuyet-voi-my-best-ex-boyfriend-2015-tap-9-91_e472.html] [10|http://bilutv.com/xem-phim/nguoi-yeu-cu-tuyet-voi-my-best-ex-boyfriend-2015-tap-10-91_e473.html] [11|http://bilutv.com/xem-phim/nguoi-yeu-cu-tuyet-voi-my-best-ex-boyfriend-2015-tap-11-91_e474.html] [12|http://bilutv.com/xem-phim/nguoi-yeu-cu-tuyet-voi-my-best-ex-boyfriend-2015-tap-12-91_e475.html] [13|http://bilutv.com/xem-phim/nguoi-yeu-cu-tuyet-voi-my-best-ex-boyfriend-2015-tap-13-91_e476.html] [14|http://bilutv.com/xem-phim/nguoi-yeu-cu-tuyet-voi-my-best-ex-boyfriend-2015-tap-14-91_e477.html] [15|http://bilutv.com/xem-phim/nguoi-yeu-cu-tuyet-voi-my-best-ex-boyfriend-2015-tap-15-91_e478.html] [16|http://bilutv.com/xem-phim/nguoi-yeu-cu-tuyet-voi-my-best-ex-boyfriend-2015-tap-16-91_e479.html] [17|http://bilutv.com/xem-phim/nguoi-yeu-cu-tuyet-voi-my-best-ex-boyfriend-2015-tap-17-91_e480.html] [18|http://bilutv.com/xem-phim/nguoi-yeu-cu-tuyet-voi-my-best-ex-boyfriend-2015-tap-18-91_e481.html] [19|http://bilutv.com/xem-phim/nguoi-yeu-cu-tuyet-voi-my-best-ex-boyfriend-2015-tap-19-91_e482.html] [20|http://bilutv.com/xem-phim/nguoi-yeu-cu-tuyet-voi-my-best-ex-boyfriend-2015-tap-20-91_e483.html] [21|http://bilutv.com/xem-phim/nguoi-yeu-cu-tuyet-voi-my-best-ex-boyfriend-2015-tap-21-91_e484.html] [22|http://bilutv.com/xem-phim/nguoi-yeu-cu-tuyet-voi-my-best-ex-boyfriend-2015-tap-22-91_e485.html] [23|http://bilutv.com/xem-phim/nguoi-yeu-cu-tuyet-voi-my-best-ex-boyfriend-2015-tap-23-91_e486.html] [24|http://bilutv.com/xem-phim/nguoi-yeu-cu-tuyet-voi-my-best-ex-boyfriend-2015-tap-24-91_e487.html] [25|http://bilutv.com/xem-phim/nguoi-yeu-cu-tuyet-voi-my-best-ex-boyfriend-2015-tap-25-91_e488.html] [26|http://bilutv.com/xem-phim/nguoi-yeu-cu-tuyet-voi-my-best-ex-boyfriend-2015-tap-26-91_e489.html] [27|http://bilutv.com/xem-phim/nguoi-yeu-cu-tuyet-voi-my-best-ex-boyfriend-2015-tap-27-91_e490.html] [28|http://bilutv.com/xem-phim/nguoi-yeu-cu-tuyet-voi-my-best-ex-boyfriend-2015-tap-28-91_e491.html] [29|http://bilutv.com/xem-phim/nguoi-yeu-cu-tuyet-voi-my-best-ex-boyfriend-2015-tap-29-91_e492.html] [30|http://bilutv.com/xem-phim/nguoi-yeu-cu-tuyet-voi-my-best-ex-boyfriend-2015-tap-30-91_e493.html] [31|http://bilutv.com/xem-phim/nguoi-yeu-cu-tuyet-voi-my-best-ex-boyfriend-2015-tap-31-91_e494.html] [32|http://bilutv.com/xem-phim/nguoi-yeu-cu-tuyet-voi-my-best-ex-boyfriend-2015-tap-32-91_e495.html] [33|http://bilutv.com/xem-phim/nguoi-yeu-cu-tuyet-voi-my-best-ex-boyfriend-2015-tap-33-91_e496.html] [34|http://bilutv.com/xem-phim/nguoi-yeu-cu-tuyet-voi-my-best-ex-boyfriend-2015-tap-34-91_e497.html] [35|http://bilutv.com/xem-phim/nguoi-yeu-cu-tuyet-voi-my-best-ex-boyfriend-2015-tap-35-91_e498.html] [36|http://bilutv.com/xem-phim/nguoi-yeu-cu-tuyet-voi-my-best-ex-boyfriend-2015-tap-36-91_e499.html] [37|http://bilutv.com/xem-phim/nguoi-yeu-cu-tuyet-voi-my-best-ex-boyfriend-2015-tap-37-91_e500.html] [38|http://bilutv.com/xem-phim/nguoi-yeu-cu-tuyet-voi-my-best-ex-boyfriend-2015-tap-38-91_e501.html] [39|http://bilutv.com/xem-phim/nguoi-yeu-cu-tuyet-voi-my-best-ex-boyfriend-2015-tap-39-91_e3164.html] [40|http://bilutv.com/xem-phim/nguoi-yeu-cu-tuyet-voi-my-best-ex-boyfriend-2015-tap-40-91_e3167.html] [41|http://bilutv.com/xem-phim/nguoi-yeu-cu-tuyet-voi-my-best-ex-boyfriend-2015-tap-41-91_e3611.html] [42 - End|http://bilutv.com/xem-phim/nguoi-yeu-cu-tuyet-voi-my-best-ex-boyfriend-2015-tap-42-91_e8173.html]
Người Yêu Cũ Tuyệt Vời - My Best Ex-Boyfriend (2015)

Từ khóa tìm kiếm