LƯU Ý: Mạng FBT không xem được Phim, vui lòng xem hướng dẫn Fix lỗi TẠI ĐÂY

Nữ Thần Y - Nu Than Y (2015) - Tập:

Nữ Thần Y - Nu Than Y (2015)

Nữ Thần Y - Nu Than Y (2015)]

  • hoanthanh nsx_2015 phimbo phimdecu qg_Trung Quốc time_45 phút / tập tl_Cổ Trang - Thần Thoại TM
  • hoanthanh nsx_2015 phimbo phimdecu qg_Trung Quốc time_45 phút / tập tl_Cổ Trang - Thần Thoại TM
  • hoanthanh nsx_2015 phimbo phimdecu qg_Trung Quốc time_45 phút / tập tl_Cổ Trang - Thần Thoại TM
  • hoanthanh nsx_2015 phimbo phimdecu qg_Trung Quốc time_45 phút / tập tl_Cổ Trang - Thần Thoại TM
  • [stt/Full 50/50 Thuyết Minh]
[stt/Full 50/50 Thuyết Minh]
Nữ Thần Y 2015 Phim Nữ Thần Y: Phim Kể về cuộc đời của danh y huyền thoại thời Minh – Đàm Doãn Hiền, nàng một lòng muốn rửa sạch oan khuất cho ông nội, kế thừa nghề y của tổ tiên, nàng dốc tâm thi vào thái y viện thì bị các nam thái y cố ý gây khó dễ. Nhưng nàng không nhụt chí, kiên trì dùng y thuật của mình giúp đỡ người bệnh, cuối cùng phá bỏ cấm kị, công khai hành nghề y, thành lập chế độ y nữ nổi danh ở Trung Quốc. Mặc dù Chu Kỳ Chấn yêu nàng tha thiết, nhưng nàng một lòng hướng về Chu Kỳ Ngọc, tình duyên trắc trở. Sau khi Chu Kỳ Ngọc chết, nàng rời chốn cung đình, hành y tế thế
Chọn tập
[1|http://bilutv.com/xem-phim/nu-than-y-nu-than-y-2015-tap-1-4302_e43780.html] [2|http://bilutv.com/xem-phim/nu-than-y-nu-than-y-2015-tap-2-4302_e43781.html] [3|http://bilutv.com/xem-phim/nu-than-y-nu-than-y-2015-tap-3-4302_e43782.html] [4|http://bilutv.com/xem-phim/nu-than-y-nu-than-y-2015-tap-4-4302_e43783.html] [5|http://bilutv.com/xem-phim/nu-than-y-nu-than-y-2015-tap-5-4302_e43784.html] [6|http://bilutv.com/xem-phim/nu-than-y-nu-than-y-2015-tap-6-4302_e43785.html] [7|http://bilutv.com/xem-phim/nu-than-y-nu-than-y-2015-tap-7-4302_e43786.html] [8|http://bilutv.com/xem-phim/nu-than-y-nu-than-y-2015-tap-8-4302_e43787.html] [9|http://bilutv.com/xem-phim/nu-than-y-nu-than-y-2015-tap-9-4302_e43788.html] [10|http://bilutv.com/xem-phim/nu-than-y-nu-than-y-2015-tap-10-4302_e43789.html] [11|http://bilutv.com/xem-phim/nu-than-y-nu-than-y-2015-tap-11-4302_e43790.html] [12|http://bilutv.com/xem-phim/nu-than-y-nu-than-y-2015-tap-12-4302_e43791.html] [13|http://bilutv.com/xem-phim/nu-than-y-nu-than-y-2015-tap-13-4302_e43792.html] [14|http://bilutv.com/xem-phim/nu-than-y-nu-than-y-2015-tap-14-4302_e43793.html] [15|http://bilutv.com/xem-phim/nu-than-y-nu-than-y-2015-tap-15-4302_e43794.html] [16|http://bilutv.com/xem-phim/nu-than-y-nu-than-y-2015-tap-16-4302_e43796.html] [17|http://bilutv.com/xem-phim/nu-than-y-nu-than-y-2015-tap-17-4302_e43799.html] [18|http://bilutv.com/xem-phim/nu-than-y-nu-than-y-2015-tap-18-4302_e43800.html] [19|http://bilutv.com/xem-phim/nu-than-y-nu-than-y-2015-tap-19-4302_e43802.html] [20|http://bilutv.com/xem-phim/nu-than-y-nu-than-y-2015-tap-20-4302_e43803.html] [21|http://bilutv.com/xem-phim/nu-than-y-nu-than-y-2015-tap-21-4302_e43805.html] [22|http://bilutv.com/xem-phim/nu-than-y-nu-than-y-2015-tap-22-4302_e43806.html] [23|http://bilutv.com/xem-phim/nu-than-y-nu-than-y-2015-tap-23-4302_e43807.html] [24|http://bilutv.com/xem-phim/nu-than-y-nu-than-y-2015-tap-24-4302_e43808.html] [25|http://bilutv.com/xem-phim/nu-than-y-nu-than-y-2015-tap-25-4302_e43809.html] [26|http://bilutv.com/xem-phim/nu-than-y-nu-than-y-2015-tap-26-4302_e43810.html] [27|http://bilutv.com/xem-phim/nu-than-y-nu-than-y-2015-tap-27-4302_e43811.html] [28|http://bilutv.com/xem-phim/nu-than-y-nu-than-y-2015-tap-28-4302_e43812.html] [29|http://bilutv.com/xem-phim/nu-than-y-nu-than-y-2015-tap-29-4302_e43814.html] [30|http://bilutv.com/xem-phim/nu-than-y-nu-than-y-2015-tap-30-4302_e43815.html] [31|http://bilutv.com/xem-phim/nu-than-y-nu-than-y-2015-tap-31-4302_e43816.html] [33|http://bilutv.com/xem-phim/nu-than-y-nu-than-y-2015-tap-33-4302_e43817.html] [34|http://bilutv.com/xem-phim/nu-than-y-nu-than-y-2015-tap-34-4302_e43818.html] [35|http://bilutv.com/xem-phim/nu-than-y-nu-than-y-2015-tap-35-4302_e43819.html] [36|http://bilutv.com/xem-phim/nu-than-y-nu-than-y-2015-tap-36-4302_e43820.html] [37|http://bilutv.com/xem-phim/nu-than-y-nu-than-y-2015-tap-37-4302_e43821.html] [38|http://bilutv.com/xem-phim/nu-than-y-nu-than-y-2015-tap-38-4302_e43822.html] [39|http://bilutv.com/xem-phim/nu-than-y-nu-than-y-2015-tap-39-4302_e43823.html] [40|http://bilutv.com/xem-phim/nu-than-y-nu-than-y-2015-tap-40-4302_e43824.html] [41|http://bilutv.com/xem-phim/nu-than-y-nu-than-y-2015-tap-41-4302_e43825.html] [42|http://bilutv.com/xem-phim/nu-than-y-nu-than-y-2015-tap-42-4302_e43827.html] [43|http://bilutv.com/xem-phim/nu-than-y-nu-than-y-2015-tap-43-4302_e43830.html] [44|http://bilutv.com/xem-phim/nu-than-y-nu-than-y-2015-tap-44-4302_e43831.html] [45|http://bilutv.com/xem-phim/nu-than-y-nu-than-y-2015-tap-45-4302_e43832.html] [46|http://bilutv.com/xem-phim/nu-than-y-nu-than-y-2015-tap-46-4302_e43833.html] [47|http://bilutv.com/xem-phim/nu-than-y-nu-than-y-2015-tap-47-4302_e43834.html] [48|http://bilutv.com/xem-phim/nu-than-y-nu-than-y-2015-tap-48-4302_e43835.html] [49|http://bilutv.com/xem-phim/nu-than-y-nu-than-y-2015-tap-49-4302_e43836.html] [50 - end|http://bilutv.com/xem-phim/nu-than-y-nu-than-y-2015-tap-50-4302_e43837.html]
Nữ Thần Y - Nu Than Y (2015)

Từ khóa tìm kiếm