LƯU Ý: Mạng FBT không xem được Phim, vui lòng xem hướng dẫn Fix lỗi TẠI ĐÂY

Vẫn Cứ Thích Em - Destined To Love You (2015) - Tập:

Vẫn Cứ Thích Em - Destined To Love You (2015)

Vẫn Cứ Thích Em - Destined To Love You (2015)]

  • hoanthanh nsx_2015 phimbo phimdecu qg_Trung Quốc time_45 phút / tập tl_Hài Hước tl_Tâm Lý - Tình Cảm TM
  • hoanthanh nsx_2015 phimbo phimdecu qg_Trung Quốc time_45 phút / tập tl_Hài Hước tl_Tâm Lý - Tình Cảm TM
  • hoanthanh nsx_2015 phimbo phimdecu qg_Trung Quốc time_45 phút / tập tl_Hài Hước tl_Tâm Lý - Tình Cảm TM
  • hoanthanh nsx_2015 phimbo phimdecu qg_Trung Quốc time_45 phút / tập tl_Hài Hước tl_Tâm Lý - Tình Cảm TM
  • [stt/Full 41/41 Thuyết Minh]
[stt/Full 41/41 Thuyết Minh]
Vẫn Cứ Thích Em, Destined To Love You 2015 Vẫn Cứ Thích Em, Destined To Love You 2015 Vẫn Cứ Thích Em (tựa tiếng Anh: Destined To Love You) do hãng chế tác Chiết Giang Mộng Ảo Tinh Sinh Viên đầu tư sản xuất, nhà văn Đồng Hoa chấp bút biên kịch. Tác phẩm kể câu chuyện cô gái bình dân Tiền Hạo Hạo (Trần Kiều Ân) đến học viện quân sự làm nữ sĩ quan huấn luyện. Tại đây, cô vướng vào chuyện tình tay ba rắc rối với Thẩm Văn Đào (Huỳnh Tông Trạch) và Hạng Hạo (Giả Nãi Lượng). Chuyện phim kể về chuyện tình giữa Nhan Tống và Tần Mạc. Nhan Tống là một bà mẹ đơn thân với một đứa con cô quý hơn sinh mạng. Tần Mạc là một người đàn ông vừa tỉnh lại sau cơn hôn mê 8 năm do tai nạn xe , mất hết ký ức. Phía sau chuyện tình nhìn qua có vẻ đẹp đẽ ấy là một bí mật động trời và vô cùng ngược tâm…
Chọn tập
[1|http://bilutv.com/xem-phim/van-cu-thich-em-destined-to-love-you-2015-tap-1-111_e1061.html] [2|http://bilutv.com/xem-phim/van-cu-thich-em-destined-to-love-you-2015-tap-2-111_e1062.html] [3|http://bilutv.com/xem-phim/van-cu-thich-em-destined-to-love-you-2015-tap-3-111_e1063.html] [4|http://bilutv.com/xem-phim/van-cu-thich-em-destined-to-love-you-2015-tap-4-111_e1064.html] [5|http://bilutv.com/xem-phim/van-cu-thich-em-destined-to-love-you-2015-tap-5-111_e1065.html] [6|http://bilutv.com/xem-phim/van-cu-thich-em-destined-to-love-you-2015-tap-6-111_e1066.html] [7|http://bilutv.com/xem-phim/van-cu-thich-em-destined-to-love-you-2015-tap-7-111_e1067.html] [8|http://bilutv.com/xem-phim/van-cu-thich-em-destined-to-love-you-2015-tap-8-111_e1068.html] [9|http://bilutv.com/xem-phim/van-cu-thich-em-destined-to-love-you-2015-tap-9-111_e1069.html] [10|http://bilutv.com/xem-phim/van-cu-thich-em-destined-to-love-you-2015-tap-10-111_e1070.html] [11|http://bilutv.com/xem-phim/van-cu-thich-em-destined-to-love-you-2015-tap-11-111_e1071.html] [12|http://bilutv.com/xem-phim/van-cu-thich-em-destined-to-love-you-2015-tap-12-111_e1072.html] [13|http://bilutv.com/xem-phim/van-cu-thich-em-destined-to-love-you-2015-tap-13-111_e1073.html] [14|http://bilutv.com/xem-phim/van-cu-thich-em-destined-to-love-you-2015-tap-14-111_e1074.html] [15|http://bilutv.com/xem-phim/van-cu-thich-em-destined-to-love-you-2015-tap-15-111_e1075.html] [16|http://bilutv.com/xem-phim/van-cu-thich-em-destined-to-love-you-2015-tap-16-111_e1076.html] [17|http://bilutv.com/xem-phim/van-cu-thich-em-destined-to-love-you-2015-tap-17-111_e1077.html] [18|http://bilutv.com/xem-phim/van-cu-thich-em-destined-to-love-you-2015-tap-18-111_e1078.html] [19|http://bilutv.com/xem-phim/van-cu-thich-em-destined-to-love-you-2015-tap-19-111_e1079.html] [20|http://bilutv.com/xem-phim/van-cu-thich-em-destined-to-love-you-2015-tap-20-111_e1080.html] [21|http://bilutv.com/xem-phim/van-cu-thich-em-destined-to-love-you-2015-tap-21-111_e1081.html] [22|http://bilutv.com/xem-phim/van-cu-thich-em-destined-to-love-you-2015-tap-22-111_e1082.html] [23|http://bilutv.com/xem-phim/van-cu-thich-em-destined-to-love-you-2015-tap-23-111_e1083.html] [24|http://bilutv.com/xem-phim/van-cu-thich-em-destined-to-love-you-2015-tap-24-111_e1084.html] [25|http://bilutv.com/xem-phim/van-cu-thich-em-destined-to-love-you-2015-tap-25-111_e1085.html] [26|http://bilutv.com/xem-phim/van-cu-thich-em-destined-to-love-you-2015-tap-26-111_e1086.html] [27|http://bilutv.com/xem-phim/van-cu-thich-em-destined-to-love-you-2015-tap-27-111_e1087.html] [28|http://bilutv.com/xem-phim/van-cu-thich-em-destined-to-love-you-2015-tap-28-111_e1088.html] [29|http://bilutv.com/xem-phim/van-cu-thich-em-destined-to-love-you-2015-tap-29-111_e1089.html] [30|http://bilutv.com/xem-phim/van-cu-thich-em-destined-to-love-you-2015-tap-30-111_e1091.html] [31|http://bilutv.com/xem-phim/van-cu-thich-em-destined-to-love-you-2015-tap-31-111_e1092.html] [32|http://bilutv.com/xem-phim/van-cu-thich-em-destined-to-love-you-2015-tap-32-111_e1093.html] [33|http://bilutv.com/xem-phim/van-cu-thich-em-destined-to-love-you-2015-tap-33-111_e1094.html] [34|http://bilutv.com/xem-phim/van-cu-thich-em-destined-to-love-you-2015-tap-34-111_e1095.html] [35|http://bilutv.com/xem-phim/van-cu-thich-em-destined-to-love-you-2015-tap-35-111_e1096.html] [36|http://bilutv.com/xem-phim/van-cu-thich-em-destined-to-love-you-2015-tap-36-111_e1097.html] [37|http://bilutv.com/xem-phim/van-cu-thich-em-destined-to-love-you-2015-tap-37-111_e1098.html] [38|http://bilutv.com/xem-phim/van-cu-thich-em-destined-to-love-you-2015-tap-38-111_e1099.html] [39|http://bilutv.com/xem-phim/van-cu-thich-em-destined-to-love-you-2015-tap-39-111_e1100.html] [40|http://bilutv.com/xem-phim/van-cu-thich-em-destined-to-love-you-2015-tap-40-111_e1090.html] [41 - End|http://bilutv.com/xem-phim/van-cu-thich-em-destined-to-love-you-2015-tap-41-111_e1101.html]
Vẫn Cứ Thích Em - Destined To Love You (2015)

Từ khóa tìm kiếm