LƯU Ý: Mạng FBT không xem được Phim, vui lòng xem hướng dẫn Fix lỗi TẠI ĐÂY

Vị Thần Joseon - Vĩ Nhân Của Joseon, Jang Yeong Sil (2016) - Tập:

Vị Thần Joseon - Vĩ Nhân Của Joseon, Jang Yeong Sil (2016)

Vị Thần Joseon - Vĩ Nhân Của Joseon, Jang Yeong Sil (2016)]

  • hoanthanh nsx_2016 phimbo phimdecu qg_Hàn Quốc time_60 phút / tập tl_Cổ Trang - Thần Thoại
  • hoanthanh nsx_2016 phimbo phimdecu qg_Hàn Quốc time_60 phút / tập tl_Cổ Trang - Thần Thoại
  • hoanthanh nsx_2016 phimbo phimdecu qg_Hàn Quốc time_60 phút / tập tl_Cổ Trang - Thần Thoại
  • hoanthanh nsx_2016 phimbo phimdecu qg_Hàn Quốc time_60 phút / tập tl_Cổ Trang - Thần Thoại
  • [stt/Full 24/24 VietSub]
[stt/Full 24/24 VietSub]
Vị Thần Joseon, Vĩ Nhân Của Joseon, Jang Yeong Sil 2016 Bộ phim Vị Thần Joseon kể về cuộc sống Jang Yeong Sil (Song Il Gook): một nhà khoa học, kỹ thuật và phát minh trong thời kỳ Joseon. Jang Yeong Sil đã được sinh ra trong lớp thấp hơn. Vua Sejong (Kim Sang Kyung) thể hiện khả năng của mình và mang đến cho ngài vào cung. Vua Sejong cấp cho anh ta một cơ hội để thể hiện khả năng của mình. Ông phát minh ra các công cụ như dụng cụ thiên văn, in ấn báo chí sắt và một đồng hồ nước.
Sever VIP-HD2
[1|http://bilutv.com/xem-phim/vi-than-joseon-jang-yeong-sil-2016-tap-1-426_e5440_HD2.html] [2|http://bilutv.com/xem-phim/vi-than-joseon-jang-yeong-sil-2016-tap-2-426_e5482_HD2.html] [3|http://bilutv.com/xem-phim/vi-than-joseon-jang-yeong-sil-2016-tap-3-426_e5449_HD2.html] [4|http://bilutv.com/xem-phim/vi-than-joseon-jang-yeong-sil-2016-tap-4-426_e5674_HD2.html] [5|http://bilutv.com/xem-phim/vi-than-joseon-jang-yeong-sil-2016-tap-5-426_e5483_HD2.html] [6|http://bilutv.com/xem-phim/vi-than-joseon-jang-yeong-sil-2016-tap-6-426_e5484_HD2.html] [7|http://bilutv.com/xem-phim/vi-than-joseon-jang-yeong-sil-2016-tap-7-426_e5450_HD2.html] [8|http://bilutv.com/xem-phim/vi-than-joseon-jang-yeong-sil-2016-tap-8-426_e5663_HD2.html] [9|http://bilutv.com/xem-phim/vi-than-joseon-jang-yeong-sil-2016-tap-9-426_e8850_HD2.html] [10|http://bilutv.com/xem-phim/vi-than-joseon-jang-yeong-sil-2016-tap-10-426_e8991_HD2.html] [11|http://bilutv.com/xem-phim/vi-than-joseon-jang-yeong-sil-2016-tap-11-426_e10394_HD2.html] [12|http://bilutv.com/xem-phim/vi-than-joseon-jang-yeong-sil-2016-tap-12-426_e10898_HD2.html] [13|http://bilutv.com/xem-phim/vi-than-joseon-jang-yeong-sil-2016-tap-13-426_e11098_HD2.html] [14|http://bilutv.com/xem-phim/vi-than-joseon-jang-yeong-sil-2016-tap-14-426_e11635_HD2.html] [15|http://bilutv.com/xem-phim/vi-than-joseon-jang-yeong-sil-2016-tap-15-426_e11636_HD2.html] [16|http://bilutv.com/xem-phim/vi-than-joseon-jang-yeong-sil-2016-tap-16-426_e11637_HD2.html] [17|http://bilutv.com/xem-phim/vi-than-joseon-jang-yeong-sil-2016-tap-17-426_e12263_HD2.html] [18|http://bilutv.com/xem-phim/vi-than-joseon-jang-yeong-sil-2016-tap-18-426_e12632_HD2.html] [19|http://bilutv.com/xem-phim/vi-than-joseon-jang-yeong-sil-2016-tap-19-426_e12656_HD2.html] [20|http://bilutv.com/xem-phim/vi-than-joseon-jang-yeong-sil-2016-tap-20-426_e11156_HD2.html] [21|http://bilutv.com/xem-phim/vi-than-joseon-jang-yeong-sil-2016-tap-21-426_e11155_HD2.html] [22|http://bilutv.com/xem-phim/vi-than-joseon-jang-yeong-sil-2016-tap-22-426_e10901_HD2.html] [23|http://bilutv.com/xem-phim/vi-than-joseon-jang-yeong-sil-2016-tap-23-426_e13272_HD2.html] [24 - End|http://bilutv.com/xem-phim/vi-than-joseon-jang-yeong-sil-2016-tap-24-426_e13447_HD2.html]
Sever VIP-HD3
[1|http://bilutv.com/xem-phim/vi-than-joseon-jang-yeong-sil-2016-tap-1-426_e5440_HD3.html] [2|http://bilutv.com/xem-phim/vi-than-joseon-jang-yeong-sil-2016-tap-2-426_e5482_HD3.html] [3|http://bilutv.com/xem-phim/vi-than-joseon-jang-yeong-sil-2016-tap-3-426_e5449_HD3.html] [4|http://bilutv.com/xem-phim/vi-than-joseon-jang-yeong-sil-2016-tap-4-426_e5674_HD3.html] [5|http://bilutv.com/xem-phim/vi-than-joseon-jang-yeong-sil-2016-tap-5-426_e5483_HD3.html] [6|http://bilutv.com/xem-phim/vi-than-joseon-jang-yeong-sil-2016-tap-6-426_e5484_HD3.html] [7|http://bilutv.com/xem-phim/vi-than-joseon-jang-yeong-sil-2016-tap-7-426_e5450_HD3.html] [8|http://bilutv.com/xem-phim/vi-than-joseon-jang-yeong-sil-2016-tap-8-426_e5663_HD3.html] [9|http://bilutv.com/xem-phim/vi-than-joseon-jang-yeong-sil-2016-tap-9-426_e8850_HD3.html] [10|http://bilutv.com/xem-phim/vi-than-joseon-jang-yeong-sil-2016-tap-10-426_e8991_HD3.html] [11|http://bilutv.com/xem-phim/vi-than-joseon-jang-yeong-sil-2016-tap-11-426_e10394_HD3.html] [12|http://bilutv.com/xem-phim/vi-than-joseon-jang-yeong-sil-2016-tap-12-426_e10898_HD3.html] [13|http://bilutv.com/xem-phim/vi-than-joseon-jang-yeong-sil-2016-tap-13-426_e11098_HD3.html] [14|http://bilutv.com/xem-phim/vi-than-joseon-jang-yeong-sil-2016-tap-14-426_e11635_HD3.html] [15|http://bilutv.com/xem-phim/vi-than-joseon-jang-yeong-sil-2016-tap-15-426_e11636_HD3.html] [16|http://bilutv.com/xem-phim/vi-than-joseon-jang-yeong-sil-2016-tap-16-426_e11637_HD3.html] [17|http://bilutv.com/xem-phim/vi-than-joseon-jang-yeong-sil-2016-tap-17-426_e12263_HD3.html] [18|http://bilutv.com/xem-phim/vi-than-joseon-jang-yeong-sil-2016-tap-18-426_e12632_HD3.html] [19|http://bilutv.com/xem-phim/vi-than-joseon-jang-yeong-sil-2016-tap-19-426_e12656_HD3.html] [20|http://bilutv.com/xem-phim/vi-than-joseon-jang-yeong-sil-2016-tap-20-426_e11156_HD3.html] [21|http://bilutv.com/xem-phim/vi-than-joseon-jang-yeong-sil-2016-tap-21-426_e11155_HD3.html] [22|http://bilutv.com/xem-phim/vi-than-joseon-jang-yeong-sil-2016-tap-22-426_e10901_HD3.html] [23|http://bilutv.com/xem-phim/vi-than-joseon-jang-yeong-sil-2016-tap-23-426_e13272_HD3.html] [24 - End|http://bilutv.com/xem-phim/vi-than-joseon-jang-yeong-sil-2016-tap-24-426_e13447_HD3.html]
Vị Thần Joseon - Vĩ Nhân Của Joseon, Jang Yeong Sil (2016)

Từ khóa tìm kiếm